MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Proč rádio?

Rádio jako masové médium dokáže vyvolat dostatečně silný zásah a oslovit široké spektrum cílových skupin. Poslechovost v sedmi dnech se dlouhodobě pohybuje okolo hranice 90 % populace. (12-79 let)

Významným faktem je, že posluchač stráví se svou oblíbenou stanicí v průběhu nákupního „prime time“ mnohem delší čas, než který věnuje ostatním médiím. Průměrná doba poslechu rádia je 5 hodin denně.

Navíc jako jedno z mála médií dokáže rádio působit bezprostředně před nákupem a tím přímo ovlivnit spotřební chování.

Charakteristickou vlastností rozhlasových stanic je skutečnost, že dokáží být posluchači velmi blízké
a ti si k němu často vytvářejí silný emocionální vztah.

Strategické úlohy rádia v rámci komunikačního mixu:

  • Budování znalosti značky (rádio má schopnost rychle zajistit potřebnou frekvenci zásahu)
  • Podpora image (rádio umí vyprávět příběhy)
  • Podpora prodeje (rádio dokáže zajistit rychlý a cenově efektivní zásah širokého spektra cílových skupin)


Rádio je významným komunikačním prostředkem.
Rozhlasovou komunikaci využívají všechny typy klientů a zhruba jedna desetina všech reklamních investic směruje do rádií.

Komplexní charakteristiky rádia a odpovědi na další otázky jako:

  • Jaké rádio je?
  • Jak působí na posluchače?
  • Funguje rádio jako komunikační nosič?
  • Co je základem úspěšné komunikace?
  • Proč zařadit rádio do komunikačního mixu?

Najdete na stránkách www.procradio.cz

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.