MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Plánování rozhlasové komunikační kampaně je systematický proces !

V průběhu tohoto procesu je potřeba znát odpověď na mnoho otázek. 

 • Jak naplánovat rozhlasovou komunikační kampaň?
 • Jaká jsou kritéria výběru rozhlasových stanic a produktů?
 • Jak optimalizovat plánovanou kampaň a jaká jsou hlediska efektivity?
 • Jaké nástroje využít a jak je efektivně použít?

Při plánování komunikačních aktivit je velmi důležité si plně uvědomovat, jak rádio funguje a jakého efektu může dosáhnout.

Mediální ukazatele

 • Weekly Reach – počet, (%) různých lidí v dané cílové skupině, kteří poslouchali médium po určitou dobu během posledních 7 dnů
 • Daily Reach – počet, (%) různých lidí v dané cílové skupině, kteří poslouchali médium včera alespoň 5 minut
 • Share – určuje v procentech podíl média na celkovém poslechu v cílové skupině a časovém období
 • ATS relativ – Average Time Spent udává průměrnou dobu, kterou osoba z cílové skupiny poslouchala médium přepočtenou na posluchače
 • AQH – Average Quarter Hour udává kolik lidí z cílové skupiny v průměru poslouchalo médium v daném období (má vztah k GRP – pro 1 inzerát v pásmu AQH = GRP)
 • Net Reach – čistý zásah, udává počet různých osob cílové skupiny, které byly alespoň jednou zasaženy danou komunikační kampaní (%, ´000), sám o sobě nevypovídá nic o frekvenci zásahu
 • GRP – Gross Rating Points, kumulovaný zásah, udává počet kontaktů reklamního sdělení, přičemž každý jednotlivec je započítán tolikrát, kolikrát byl kampaní zasažen (%, ´000), nezohledňuje cenu za oslovení komunikační kampaní
 • CPT – Cost per Thousand, cena za tisích zásahů z určité cílové skupiny, vypočítá se jako podíl ceny reklamní kampaně a počtu zásahů (GRP) v tisících
 • CPP – Cost per Point, cena za bod, cena za oslovení 1% osob z cílové skupiny (osoby se mohou opakovat), vypočítá se jako podíl ceny reklamní kampaně a počtu GRP (v %)
 • Frekvence zásahu OTH – udává kolikrát byla každá osoba z cílové skupiny průměrně zasažena komunikační kampaní, vypočte se jako podíl kumulovaného zásahu kampaní a čistého zásahu (GRP/Net Reach)
 • Afinita cílové skupiny – udává míru vhodnosti konkrétního média pro danou cílovou skupinu, vypočte se jako podíl kumulovaných pokrytí kampaně počítaných pro dvě různé cílové skupiny, hodnota větší než jedna znamená, že kampaň je vhodnější pro cílovou skupinu, jejíž GRP je v čitateli, jedná se o index, tedy bezrozměrnou veličinu – neříká nic o síle zásahu ani o ceně za zásah


Společnost Media Marketing Services Vám nabízí možnost nalézt na tyto otázky odpovědi v prezentaci, kterou si můžete stáhnout níže…

Stáhnout přílohy:  Radio_Planning

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.