MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Efektivita rádia

I v informační a digitální době klasické rádio oslovuje každý týden téměř 85% populace ČR a je tak hned po televizi druhým nejmasovějším médiem. Za posledních několik let se mediální trh značně změnil a rádio dokázalo s tímto vývojem udržet krok. Dokazuje to i vzrůstající podíl posluchačů v nejmladší věkové kategorii 12-24 let, což naznačuje atraktivitu rozhlasového vysílání i pro část populace, u které se předpokládají jiné mediální návyky a životně stylové chování.

Z těchto charakteristik rádia vyplývá také předpoklad pro jeho efektivní využití jako komunikačního kanálu s potenciálem zajištění návratnosti investovaných finančních prostředků.

Rádio má díky svým účinkům a flexibilitě zcela určitě stálé místo v marketingovém mixu zadavatelů.

Svědčí o tom i řada projektů, které společnost MEDIA MARKETING SERVICES realizovala v posledních několika letech, a které se zaměřily právě na zmapování vlivu rádiové reklamy na znalost značky a popsání příspěvku rádia v celkové komunikační strategii.

Efektivita rádiové reklamy 2008, společně s Millward Brown a Stem/Mark, byla poprvé v historii fungování soukromého rozhlasového trhu změřena účinnost rádiových kampaní klientů jako Komerční banka, Česká spořitelna, Ford, SEAT, Cetelem a Unilever-Rama.

Cílem projektu bylo sledovat reakce na kampaně v celém jejich průběhu (včetně situace před a po kampani), monitorovat změnu klíčových parametrů značky během kampaně a porovnávat postoje a chování dvou skupin spotřebitelů, těch, kteří slyšeli a těch, kteří neslyšeli kampaň. Následně kvantifikovat vliv jednotlivých rádiových kampaní na zvýšení povědomí o inzerované značce.

Výzkum efektivity rozhlasové reklamy potvrdil nejen účinnost reklamy v rádiu a její schopnost přispívat k budování značky, ale především její efektivitu v otázce nákladů a jejich návratnosti.

Komplexnější výsledky naleznete na www.procradio.cz

Na sklonku roku 2011 se MEDIA MARKETING SERVICES spolu s klientem Vodafone a komunikační agenturou OMD CZECH dohodla na realizaci měření efektivity netradiční vánoční kampaně „Veselé Velikonoce – Buďte taky o krok napřed s internetem v mobilu“

Jednalo se o velmi netradiční a nekonformní komunikační strategii, která ve finále dosáhla zásahu téměř 80%, byla opravdu skoro nepřehlédnutelná.

Na začátku roku 2012 se MEDIA MARKETING SERVICES rozhodla motivovat ke spolupráci na dalším typu měření efektivity rádia čistě televizního klienta ze segmentu FMCG. Chce tím poukázat na možnost cenově optimálnějšího způsobu masového oslovení potenciálních zákazníků reklamních zadavatelů a reagovat tak na stále se zvětšující tlak na celkovou cenu za komunikační mix.

Tato aktivita je dalším potvrzením snahy MMS o zkvalitňování komunikačního prostředí v ČR a zároveň potvrzením nezaměnitelné pozice rádia v marketingových a komunikačních plánech vás, našich klientů!

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.