MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Rozhlasový trh v ČR

Rozhlasový trh ČR – ve smyslu existence soukromého (komerčního) vysílání – je poměrně mladý. Jeho počátek se datuje od roku 1990-1991, kdy bylo Radou pro rozhlasové a televizní vysílání uděleno prvních 15 licencí k šíření privátního rozhlasového signálu.

Od tohoto okamžiku existuje v ČR podobně jako v ostatních vyspělých evropských zemích duální rozhlasové prostředí, které je tvořeno vysílatelem ze zákona („veřejnoprávní“ Český rozhlas) a soukromým sektorem.

Veřejnoprávní rozhlas reprezentuje 8 celoplošných stanic a 14 regionálních studií. Soukromých rozhlasových stanic je v současné době 60 (terestricky vysílajících s licencí) – 2 celoplošné (Frekvence 1, Impuls), Evropa 2 (celoplošná programová síť) a zbytek regionální a lokální stanice.

Většina rádií je na národním reklamním trhu reprezentována tzv. mediazastupitelstvími. Výjimku tvoří stanice Českého rozhlasu, jež prodávají svůj reklamní čas přímo, avšak jejich reklamní prostor je ze zákona výrazně omezen (celoplošné stanice 3 minuty denně, regionální studia 5 minut denně).

Trh soukromých rozhlasových stanic je rozdělen mezi několik významných vlastnických skupin. Největším vlastníkem a provozovatelem rozhlasových stanic je Media Bohemia s 23,9% podílem na poslechovosti. Následují Czech Media Invest s podílem 17,5%, Agrofert s podílem 13,6% a skupina GES s podílem 12,7%.  Z hlediska obchodních subjektů a mediálních zastupitelství jsou na trhu dva významní hráči – Radiohouse, jehož 100% vlastníkem je společnost Media Marketing Services a.s. patřící do skupiny Media Bohemia s podílem 31,3% a Mediaclub s podílem 43,8%.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.