MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Historie rozhlasového trhu

Novodobá historie rozhlasového trhu v ČR se v podstatě začala psát na začátku 90. let se vstupem prvních soukromých stanic na trh.

S pádem komunistického režimu v roce 1989 se u nás vytváří legislativní prostředí pro vznik soukromých médií a tedy i rozhlasových stanic. V této etapě rozhlasového vysílání vzniklo množství regionálních stanic, z nichž většina funguje dodnes.

V září roku 1993 je zahájeno vysílání první soukromé celoplošné stanice Rádio Alfa a zhruba o měsíc později ji následuje Frekvence 1. V tomto období byla zahájena i realizace prvního výzkumu poslechovosti rozhlasových stanic Media Projekt.

V průběhu let 1994-1998 regulační orgán Rada pro rozhlasové a televizní vysílání umožnil vznik poměrně velkého množství nových regionálních a lokálních stanic.

Počátkem roku 1999 vystřídalo Rádio Impuls celoplošnou stanici Rádio Alfa, která neobhájila svoji licenci a postupně se stalo nejposlouchanější soukromou rozhlasovou stanicí. Další velmi významnou událostí bylo zahájení vysílání Rádia Blaník, které se od počátku profiluje jako „Pohodové české rádio“ a stalo se nejúspěšnější soukromou regionální stanicí.

V současné době a pravděpodobně i do budoucna je možnost rozšiřování počtu rozhlasových stanic dosti omezená, neboť éter v ČR je již dostatečně naplněn a pravděpodobně se dále nebudou objevovat nové, lukrativní kmitočty. Rozhlasový trh ČR se nachází ve fázi kvalitativní podpory, sofistikovaného vytváření programové skladby a identifikace posluchačských preferencí. To vše samozřejmě co možná nejefektivnějším způsobem. To logicky vede ke vzájemné kooperaci a vytváření „programových rodin“ regionálních a rozhlasových stanic.

Veřejnoprávní rozhlas v současné době reprezentují 8 celoplošných stanic a 11 regionálních studií. Soukromých rozhlasových stanic je v současné době 77 (terestricky vysílající s licencí) – 2 celoplošné (Frekvence 1, Impuls), Evropa 2 (celoplošná programová síť) a zbytek regionální a lokální.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.