No alternative

Speciální operace MMSSpeciální operace jsou nadstandardní formou rozhlasové komunikace.

Zahrnují všechny formy prezentace zákazníka mimo klasický reklamní spot. Jedná se o reklamu a PR umístěné na exkluzivních pozicích v programu rádia, v drtivé většině mimo reklamní bloky.

Posluchači vnímají klienta jako partnera oblíbeného, zajímavého a sledovaného programového prvku rádia.


SPECIÁLNÍ OPERACE MMS:

MMS Info – počasí, MMS – Časomíra, MMS Info – doprava, Samostatné pořady, Rozhovory, Soutěže, Street-Call Promotion, Reportérské vstupy + PR komunikace

 SPECIÁLNÍ PROJEKTY:

Využívají formy klasických speciálních operací v úzkém spojení s promotion rádií. Je možné je vytvářet přímo na klíč, nebo využít realizace plánovaných a zavedených tzv. major promotion jednotlivých rádií.

Jejich realizace vyžaduje větší angažovanost, a tedy i zájem reklamní agentury a klienta. Náročnost těchto projektů však přináší inzerentům mimořádně efektivní formu komunikace
s jejich zákazníky.