MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Dotace ESF

Společnost Media Marketing Services a.s. je příjemcem dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Název projektu je Vzděláváme pro naši budoucnost, registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/94.00346.
Program rozvoje je připraven na 2 roky, zahájení bylo v květnu 2013 a jeho ukončení bude duben 2015.

Hlavním cílem projektu je zvýšení odbornosti,stability,adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců MMS prostřednictvím zvyšování jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí.

Podstatou realizace projektu je vytvoření kompatibilního podnikového vzdělávacího programu pro vybrané cílové skupiny zaměstnanců, kterým bude naplněna potřeba vzniku koordinovaného a systematického vzdělávání těchto zaměstnanců,včetně sledování výsledného dopadu,evaluace a efektivity vzdělávacího produktu na osobnostní a profesní rozvoj zapojených účastníků.

Vybranými CS jsou pracovníci obchodní sféry na pozicích mediálních konzultantů, pracovníci programového managementu rozhlasového vysílání, vedoucí pracovníci firemních poboček, personalista a vytipovaní zaměstnanci pro budoucí interní školení.

Realizační tým projektu hned na úvodu realizace připravuje výběrová řízení na dodávku seminárních služeb a na dodávku vzdělávacích služeb. Nadále zde budeme informovat o průběhu celého dění.

personální oddělení

Společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. dne 5.8.2013 vyhlásila Výzvu k podání nabídek k zakázce Ubytování, stravování a pronájem.
Veškeré dokumenty včetně zadávací dokumentace naleznete zde: http://www.mms.cz/o-mms/verejne-zakazky.

Dne 30.9.2013 bylo ukončeno výběrové řízená na zakázku “ Ubytování, stravování a pronájem“.
Vítězem této zakázky se stala společnost QUIET HOME AGENCY s.r.o.

Společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. dne 12.8.2013 vyhlásila Výzvu k podání nabídek k zakázce „Zajištění realizace vzdělávacích aktivit projektu“. Veškerou zadávací dokumentaci naleznete zde: http://www.mms.cz/o-mms/verejne-zakazky.

Dne 11.10. 2013 bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele zakázky „Zajištění realizace vzdělávacích aktivit“.
Vítězem této zakázky se stala společnost Element Consulting s.r.o.

Dne 28.11.2013 bylo zahájeno školení v Hotelu Na Ostrově seminářem pro Mediální konzultanty
na téma Category management- nástroj budoucnosti.


K 30.4. 2015 došlo v souladu s harmonogramem projektu k jeho ukončení. Záverečným seminářem byl kurz Slaďování pracovního a rodinného života, který proběhl dne 23.4.2015.

Stáhnout přílohy: Interní školitel  Dodatkové vzdělávání  Rozhovor s personální manažerkou  Obchod v mediálním prostředí  Vzděláváme pro naši budoucnost- ukončení 

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.