MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Rádia ze skupiny Radio Investments / Metromedia přecházejí k MMS

(31.05.05) Rozhlasové stanice ze skupiny Radio Investments / Metromedia bude od 1. června 2005 na národním rozhlasovém trhu obchodně zastupovat MMS. RadioNet National s.r.o. přestane působit jako mediazastupitelství.

Praha, 30. května 2005 – Společnost RadioNet National s.r.o. dnes uzavřela smlouvu s rozhlasovým mediazastupitelstvím Media Marketing Services s.r.o. o exkluzivním obchodním zastupování rozhlasových stanic ze skupiny Radio Investments / Metromedia na národním rozhlasovém trhu.

„V tuto chvíli je pro nás ekonomicky výhodnější nevyužívat služeb vlastního mediazastupitelství a zastupování našich rádií svěřit právě MMS“, říká k uzavřené smlouvě jednatel společnosti RadioNet National s.r.o. Radovan Vaškovič.

„Vážíme si toho, že se tak významná rozhlasová skupina rozhodla svěřit prodej reklamy právě naší společnosti“, uvedl Pavel Lupjan, obchodní ředitel MMS, a dodal: „Pro zadavatele reklamy znamená tento krok zvýšení variability při mediálním plánování a možnost přesnějšího cílování komunikačních kampaní. Oproti dosavadní roztříštěnosti trhu s rozhlasovou reklamou dojde k jeho větší transparentnosti.“

Všech jedenáct rozhlasových stanic ze skupiny Radio Investments / Metromedia tak bude od 1. 6. 2005 na národním rozhlasovém trhu zastupováno mediazastupitelstvím MMS. Jedná se o tyto rozhlasové stanice: Kiss 98 FM, Kiss Proton, Kiss Delta, Kiss Jižní Čechy, Kiss Hády, Kiss Publikum, Kiss Morava, Radio Beat, Radio Jizera, Country Radio a Radio 1.

S platností od 1.6. 2005 lze národní reklamní kampaně na těchto stanicích objednávat pouze prostřednictvím MMS. Společnost RadioNet National s.r.o. přestane od 1.6. 2005 působit jako mediazastupitelství. Ruší se tedy společné produkty zastupitelství RadioNet a Regie Radio Music. Nově uzavřená smlouva garantuje odvysílání již nasmlouvaných kampaní a dodržení všech závazků vůči agenturám.

Prodej reklamního prostoru rozhlasových stanic doposud zastupovaných RadioNetem bude na národním rozhlasovém trhu řešen následovně:

  1. Rozhlasové stanice, ve kterých má přímé nebo nepřímé majetkové podíly Radio Investments s.r.o. nebo Metromedia Inc. (seznam viz výše), budou exkluzivně zastupovány prostřednictvím MMS.
  2. Rozhlasové stanice doposud neexluzivně zastupované zároveň RadioNetem a MMS (Rádio Contact Liberec, Rádio Haná, Rádio Rubi) budou nadále neexkluzivně zastupovány MMS.
  3. Zastupování zbylých rozhlasových stanic (Rádio Classic FM a Rádio Student) je v současné době předmětem jednání.

Uvedená spolupráce mezi Media Marketing Services s.r.o a skupinou Radio Investments / Metromedia se týká výlučně mediálního zastupování na národním rozhlasovém trhu. Skupina Stamford Managing, do které MMS patří, a skupina Radio Investments / Metromedia budou nadále zcela nezávisle provozovat rozhlasové stanice s navzájem si konkurujícím programem. Uzavřená smlouva není doprovázena žádnou změnou ve vlastnictví obchodních podílů dotčených ani jiných společností obou mediálních skupin.

Media Marketing Services s.r.o. je největší rozhlasové mediazastupitelství v ČR, které na národním trhu zastupuje 56 lokálních a regionálních rozhlasových stanic sdružených v rozhlasové síti MMS Radio Network. Podle nejnovějších průzkumů poslechovosti (Media Projekt 1.10.2004 – 31.3.2005, populace 12-79 let) poslouchá rádia ze sítě MMS Radio Network 3.930.000 posluchačů týdně, což odpovídá tržnímu podílu na úrovni 41,3%.

MMS je součástí skupiny Stamford Managing, která se majetkovou účastí v licencovaných společnostech rovněž podílí na vysílání 11 rozhlasových stanic – Rádio Agara, Rádio Blaník Jižní Morava, Radio Crystal, Rádio Děčín, Rádio Fajn, Radio Labe,Rádio Most, Radio North Music, Rádio OK, Rádio Olympic a Rádio Vysočina.

Radio Investments s.r.o. a Metromedia Inc. jsou majetkově propojené osobou vlastníka, irského podnikatele Denise O’Briena. Obě společnosti se zabývají podnikáním v rozhlasovém vysílání, v České republice vlastní podíly v 11 rozhlasových stanicích – Kiss 98 FM, Kiss Proton, Kiss Delta, Kiss Jižní Čechy, Kiss Hády, Kiss Publikum, Kiss Morava, Radio Beat, Radio Jizera, Country Radio a Radio 1. Radio Investments s.r.o. je rovněž jediným společníkem v mediazastupitelství RadioNet National s.r.o. Podle nejnovějších průzkumů poslechovosti (Media Projekt 1.10.2004 – 31.3.2005, populace 12-79 let) poslouchá rádia skupiny Radio Investments / Metromedia 976.000 posluchačů týdně, což odpovídá tržnímu podílu na úrovni 8,6%.

 Kontakt pro bližší informace:

Tomáš Němčanský

Media Marketing Services s.r.o.

Koperníkova 6/794

120 00  Praha 2

Tel.: 224 409 232, 224 409 111

Fax: 224 409 191, 224 409 292

Email: nemcansky@mms.cz

http://www.mms.cz/

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.