MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Rádia sítě MMS tvoří nejsilnější rozhlasový produkt na trhu

(08.02.07) Aktuální výsledky poslechovosti Radio Projekt potvrdily úspěšnost soukromých regionálních rádií na rozhlasovém trhu. Mediazastupitelství Media Marketing Services (MMS), které nabízí reklamní prostor 54 soukromých rozhlasových stanic, má ve svém portfoliu bezkonkurenčně nejsilnější reklamní produkt MMS Total.

Ten je schopen klientům nabídnout absolutně nejvyšší týdenní reach 4,534 milionu posluchačů, což je více než 51 % populace ČR ve věku 12-79 let. Z toho pravidelných denních konzumentů rádií obsažených v tomto produktu je celkem 2,694 milionu. To představuje 39,7 % podíl na celkové poslechovosti v České republice. Tyto údaje opět potvrzují MMS v pozici leadra na trhu s rozhlasovou reklamou.

Pavel Lupjan, obchodní ředitel národního prodeje MMS k tomu uvádí: „Produkt MMS Total je dlouhodobě stavebním kamenem všech masových komunikačních aktivit širokého spektra klientů. Díky svému složení, které je stále více založeno na formátové komplementaritě skupin rádií je i nadále usazen na pomyslném trůnu nabídky rozhlasových produktů na reklamním trhu. Tato skutečnost již dnes patří mezi reklamními zadavateli k základním znalostem a je také jedním z určujících faktorů plánování rádia do mediálního mixu.“

Zveřejněné údaje o poslechovosti jsou v pořadí již čtvrtým výstupem nového výzkumného projektu Radio Projekt, který mapuje poslechovost českých rádií. Výsledky jsou zveřejňovány čtvrtletně za klouzavé pololetí. Aktuálně publikovaná data o poslechovosti se týkají období od 1.7.2006 – 17.12. 2006 a jsou tedy završením loňského roku.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.