MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

MMS spouští web procradio.cz

(22.09.08) Společnost MEDIA MARKETING SERVICES (MMS), největší rozhlasové mediazastupitelství na českém trhu, pokračuje v aktivitách, jejichž smyslem je prosazovat rozhlas jako účinné a efektivní reklamní médium.

Spuštěním webu www.procradio.cz navazuje MMS na výzkum efektivity rozhlasové reklamy, jehož výsledky poprvé prezentovala odborné veřejnosti letos v květnu.

Obsah portálu vychází z dat a analýz, které byly v rámci výzkumu efektivity rozhlasové reklamy shromážděny. Je určen převážně zadavatelům reklamy, ale i mediabuyerům. Prezentuje – a to i na konkrétních příkladech reálných rozhlasových spotů – nakolik je reklama v rádiu účinná, jaké základní parametry by rádiový spot měl mít, aby dobře fungoval, a obsahuje i řadu klíčových dat týkajících se posluchačů rádia.

Web se také věnuje důležitým charakteristikám rádia, které posilují význam tohoto média v rámci mediamixu. Jde především o masový zásah rádia (poslouchá ho téměř 85 procent populace mezi 12 a 79 lety), jeho selektivitu (která umožňuje velmi přesné zacílení reklamní komunikace na předem zvolenou cílovou skupinu) nebo skutečnost, že rádio je denní a přednákupní médium.

Významnou součástí webu je i sekce věnovaná srovnání nákladové efektivity rádia s jinými mediatypy a synergickým efektům mezi rozhlasovou a televizní kampaní.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.