MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

MMS považuje podmínky veřejné zakázky Českého rozhlasu za diskriminační

(15.04.05) Tiskové prohlášení MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o. ze dne 15.4. 2005

MMS považuje podmínky veřejné zakázky Prodej reklamního prostoru Českého rozhlasu za diskriminační

Tiskové prohlášení MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o. ze dne 15.4. 2005

PRAHA, 15.4.2005 – Český rozhlas se chystá uzavřít dlouhodobou smlouvu o exkluzivním prodeji reklamního času na svých celoplošných stanicích. Smlouva se uzavírá na období od 1.1.2006 do 31.12.2009. Jde tedy o velmi výhodnou smlouvu, zajišťující vybranému vítězi otevřeného řízení dlouhodobý stabilní příjem. Pro minulá období byla smlouva uzavírána se společností ARBOmedia s.r.o. Oznámením zadávacího řízení a distribucí zadávací dokumentace zájemcům zveřejnil Český rozhlas kritéria a podmínky, za kterých bude vybírat nové mediazastupitelství.

Společnost Media Marketing Services s.r.o. považuje kritéria a podmínky tohoto otevřeného řízení za diskriminační a pro Český rozhlas ekonomicky nevýhodné.

Podmínky otevřeného zadávacího řízení jsou nastaveny tak, že jeho výsledkem nemůže být pro ČRo ekonomicky výhodné řešení. Vedení ČRo se těsně před vypršením funkčního období současného generálního ředitele ČRo ing. Václava Kasíka snaží ČRo vehnat do kontraktu, který vzejde z otevřeného řízení s pochybnými kritérii a podmínkami. Toto otevřené řízení je vyhlášeno v rozporu se smyslem a principy otevřených řízení a jeho výsledek je tak vystaven riziku zpochybnění.

K výše uvedeným tvrzením nás vedou především tato kritéria a obchodní podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci:

Hodnotící kritérium – bod 17 odst. 3 Zadávací dokumentace – z pohledu ČRo naprosto nelogicky zvýhodňuje uchazeče s největším obratem, tj. uchazeče prodávajícího rovněž reklamní prostor v TV.

Obraty dosahované na trhu s televizní reklamou jsou několikanásobně vyšší než na rozhlasovém trhu. Aplikace tohoto kritéria, byť má v otevřeném řízení váhu „jen“ 15%, je sto přebít jakoukoli nabídkovou cenu, která má v otevřeném řízení jen opticky „vyšší“ váhu 30% – bod 17 odst. 2 Zadávací dokumentace. Obrat uchazeče je tak upřednostňován před klíčovým kritériem všech výběrových řízení – nabídkovou cenou a zvýhodňuje současné mediazastupitelství ČRo takovým způsobem, že ostatní uchazeče z tohoto otevřeného řízení prakticky vylučuje.

Obchodní podmínka – bod 18e Zadávací dokumentace – na základě této podmínky jsou apriori z otevřeného řízení vyloučeny osoby majetkově propojené se subjektem vlastnícím nebo spoluvlastnicím licenci na rozhlasové vysílání na území České republiky.

Tato obchodní podmínka vylučuje z otevřeného řízení všechny relevantní uchazeče s výjimkou současného mediazastupitelství ČRo. Tato podmínka nemá žádnou zákonnou oporu, naopak jde proti duchu hospodářské soutěže a principům zadávání veřejných zakázek. Naprosto iracionálně je zde kritérium „závislosti na nezávislosti“ nadřazeno kritériu ekonomické výhodnosti pro ČRo.

Subjektů, které splňují všechna kritéria a podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci, je velmi omezené množství, limitně se blížící hodnotě 1, což může vyvolat domněnku, že toto otevřené řízení je celé ušito na míru jednomu konkrétnímu uchazeči.

Za velmi nešťastné považujeme rovněž načasování otevřeného řízení. Obálky se soutěžními nabídkami budou otevírány 31.5.2005, což je měsíc před vypršením funkčního období současného generálního ředitele Českého rozhlasu ing. Václava Kasíka. V okamžiku otevírání obálek se soutěžními nabídkami však již bude známo jméno nového ředitele. Nerozumíme spěchu, v jakém se současné vedení ČRo snaží rozhodovat o tak významné veřejné zakázce těsně před vypršením svého mandátu.

Z důvodu vyvrácení všech pochybností a spekulací považujeme za vhodné, aby toto otevřené řízení vyhlašovalo a jeho podmínky v duchu fair-play určovalo až nové vedení Českého rozhlasu. V opačném případě nám nezbude nic jiného, než se rovných soutěžních podmínek domáhat podnětem k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Kdo je kdo:

MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o. je největší rozhlasové mediazastupitelství v ČR, které na národním trhu zastupuje 46 lokálních a regionálních rozhlasových stanic sdružených v rozhlasové síti HIT Radio Network. Podle nejnovějších průzkumů poslechovosti (Media Projekt 1.7.-17.12.2004, populace 12-79 let) poslouchá rádia ze sítě HIT Radio Network 3.460.000 posluchačů týdně, což odpovídá tržnímu podílu na úrovni 34,7%. MMS je součástí skupiny Stamford Managing, která se majetkovou účastí v licencovaných společnostech rovněž podílí na vysílání 10 rozhlasových stanic – Rádio Agara, Rádio Blaník Jižní Morava, Rádio Crystal, Fajn Radio, Rádio Labe, Rádio Most, Rádio North Music, Rádio OK, Rádio Olympic a Rádio Vysočina.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.