MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

MMS poprvé měří efektivitu rozhlasové reklamy

(10.09.07) Společnost Media Marketing Services (MMS), nejsilnější rozhlasové zastupitelství v ČR, si objednala zpracování průzkumu efektivity rozhlasové reklamy. Sběr dat začal v září a potrvá do konce listopadu. Vyhodnocení průzkumu, který pro tento mediatyp v ČR zatím nebyl proveden, bude provedeno ještě před koncem roku 2007. „O tom, že podobný průzkum je potřebný, panovala mezi subjekty na českém rozhlasovém trhu shoda. Pro jiné mediatypy – televizi a tisk – podobné průzkumy už existují. Věříme, že výstupy přispějí k dalšímu zkvalitnění a zpřehlednění trhu. To byly důvody, které nás k zadání výzkumného projektu efektivity rozhlasové komunikace vedly,“ říká Pavel Stejskal, ředitel obchodního marketingu MMS.

„Průzkum by měl změřit vliv rozhlasové reklamy na znalost značky a uvažování o jejím nákupu v průběhu kampaně i po jejím skončení. Získaná data nám také pomohou analyzovat vliv ostatních médií  a umožní modelování vývoje v souvislosti s vloženými výdaji na komunikaci,“ doplňuje P. Stejskal.

Respondenti Účinnost rozhlasové reklamy bude měřena na reálných rozhlasových kampaních, které probíhají na celoplošných produktech společnosti MMS (MMS Total, MMS Výběr).
Respondenty jsou muži a ženy (50/50) ve věku 20 až 59 let, kteří jsou pravidelnými posluchači regionálních stanic sítě MMS, t.j. poslouchají jednu z těchto stanic alespoň hodinu denně.

Zadavatelé Společnosti, jejichž kampaně jsou v rámci projektu měřeny, pocházejí ze tří různých významných segmentů: automobilový průmysl, finanční produkty a služby a rychloobrátkové spotřební zboží. Do projektu společně s MMS zařadily kampaně různých délek (průměrně měsíc) a přístupů ke kreativnímu zpracování komunikace.

Sběr dat  Data jsou sbírána prostřednictvím telefonického CATI dotazování, a to kontinuálně, v průběhu tří měsíců. Jeden týden před zahájením zkoumaných kampaní proběhla předfáze, během které se zjišťovalo stávající povědomí o značce (spontánní znalost značky, znalost značky s nápovědou), uvažování respondentů o nákupu značky a viditelnost komunikace značky. Po předfázi následuje dvanáctitýdenní sledování, jehož součástí jsou už detailnější dotazy na rozhlasovou reklamu. Celkově bude během projektu osloveno 3000 respondentů (rovnoměrně muži a ženy, 20 – 59 let). To umožňuje změření vlivu kampaně na vysoké hladině statistické významnosti.

Provedením a vyhodnocením průzkumu byla pověřena renomovaná agentura Millward Brown, která podobné projekty realizovala i v jiných zemích, například ve Velké Británii, Maďarsku, Kanadě či USA. Sběr dat provádí agentura Stem/Mark.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.