MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Rozhlasový trh v ČR

Rozhlasový trh ČR – ve smyslu existence soukromého (komerčního) vysílání – je poměrně mladý. Jeho počátek se datuje od roku 1990-1991, kdy bylo Radou pro rozhlasové a televizní vysílání uděleno prvních 15 licencí k šíření privátního rozhlasového signálu.

Od tohoto okamžiku existuje v ČR podobně jako v ostatních vyspělých evropských zemích duální rozhlasové prostředí, které je tvořeno vysílatelem ze zákona („veřejnoprávní“ Český rozhlas) a soukromým sektorem.

Veřejnoprávní rozhlas reprezentuje 8 celoplošných stanic a 12 regionálních studií. Soukromých rozhlasových stanic je v současné době 60 (terestricky vysílajících s licencí) – 2 celoplošné (Frekvence 1, Impuls), Evropa 2 (celoplošná programová síť) a zbytek regionální a lokální stanice.

Většina rádií je na národním reklamním trhu reprezentována tzv. mediazastupitelstvími. Výjimku tvoří stanice Českého rozhlasu, jež prodávají svůj reklamní čas přímo, avšak jejich reklamní prostor je ze zákona výrazně omezen (celoplošné stanice 3 minuty denně, regionální studia 5 minut denně).

Trh soukromých stanic je od 1. 1. 2015 rozdělen mezi několik konkurenčních subjektů. Media Marketing Services a.s. zastupuje 52 rozhlasových stanic a jejich zásah představuje 3 422 000 posluchačů týdně. Dalšími významnými subjekty jsou Regie Radio Music (hlavní značky Frekvence 1 a Evropa 2) s týdenním zásahem 2 890 000 posluchačů týdně a Media Club (Impuls, Beat, Kiss, Country), jejichž rádia osloví 3 452 000 posluchačů týdně. Absolutně největší zásah a nabídku rádií má k dispozici společnost Radiohouse, která zastupuje 57 rozhlasových stanic s týdenním zásahem 5 199 000 posluchačů a podílem na poslechovosti ve výši 50,4%.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.