MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Tiskové prohlášení MMS ke zrušení veřejné zakázky na prodej reklamního času ČRo

(12.05.05) Tiskové prohlášení Media Marketing Services s.r.o. ze dne 12.5.2005

Tiskové prohlášení Media Marketing Services s.r.o. ke zrušení veřejné zakázky na prodej reklamního času Českého rozhlasu

PRAHA, 12. 5. 2005 – Český rozhlas zveřejnil dne 11. 5. 2005 své rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky „Zajištění prodeje reklamního času Českého rozhlasu včetně souvisejících služeb“. Tento svůj krok zdůvodnil „formálním pochybením v stávajících zadávacích podmínkách spočívajícím v nevhodně zvolených hodnotících kritérií tím, že hodnotící kritérium se shodovalo s kvalifikačním kritériem.“

„Jsme zaskočeni přístupem vedení Českého rozhlasu k této veřejné zakázce“, říká k celé záležitosti Daniel Sedláček, jednatel společnosti Media Marketing Services s.r.o., a dodává: „Zrušení veřejné zakázky očividně kontrastuje s předcházejícími vyjádřeními představitelů ČRo, ve kterých i po našich připomínkách a protestech zadávací podmínky této veřejné zakázky obhajovali.“

Zjevná nejistota a nerozhodnost vedení ČRo je o to více znepokojující vzhledem k tomu, že jde již o druhou veřejnou zakázku ČRo v hodnotě několika desítek milionů korun, která byla v posledních dnech zrušena.

Doufáme, že formální pochybení uvedené ve zdůvodnění zrušení veřejné zakázky nebude jedinou změnou v zadávacích podmínkách nové veřejné zakázky, ale že zde budou zohledněny i naše ostatní oprávněné připomínky.

Především nám jde o vypuštění pro ČRo ekonomicky nevýhodné obchodní podmínky (bod 18 e zadávací dokumentace), která apriori vylučuje mediazastupitelství majetkově propojená se subjektem držícím licenci na rozhlasové vysílání v ČR. Tato podmínka vylučuje účast všech relevantních mediazastupitelství s výjimkou současného mediazastupitelství a znemožňuje tak předložení nabídek ekonomicky výhodnějších pro ČRo.

Jak ukazuje zkušenost rozhlasového mediazastupitelství RRM, není majetkové propojení RRM a rozhlasové stanice Frekvence 1, tj. hlavního konkurenta Rádia Impuls, překážkou dlouhodobého oboustranně výhodného zastupování Rádia Impuls právě společností RRM.

Rovněž velikost mediazastupitelství není pro ČRo hrozbou, nýbrž příslibem silnější pozice partnera ČRo při vyjednávání se zadavateli reklamy o lepších podmínkách pro ČRo na reklamním trhu a tedy i příslibem vyšších reklamních výnosů pro ČRo.

Pevně věříme, že vedení ČRo pečlivě zváží podmínky nové veřejné soutěže na mediální zastupování a bude mít při jejich tvorbě na zřeteli především ekonomickou výhodnost a dobrou pověst ČRo.

Jsme přesvědčeni, že máme ČRo co nabídnout, chceme se výběrového řízení zúčastnit a ve férové soutěži s ostatními uchazeči ho vyhrát.

Media Marketing Services s.r.o. je největší rozhlasové mediazastupitelství v ČR, které na národním trhu zastupuje 46 lokálních a regionálních rozhlasových stanic sdružených v rozhlasové síti HIT Radio Network. Podle nejnovějších průzkumů poslechovosti (Media Projekt 1.10.2004 – 31.3. 2005, populace 12-79 let) poslouchá rádia ze sítě HIT Radio Network 3 401 000 posluchačů týdně, což odpovídá tržnímu podílu na úrovni 34,6 %. MMS je součástí skupiny Stamford Managing, která se majetkovou účastí v licencovaných společnostech rovněž podílí na vysílání jedenácti rozhlasových stanic – Rádio Agara, Rádio Blaník Jižní Morava, Radio Crystal, Rádio Děčín, Rádio Fajn, Radio Labe, Rádio Most, Radio North Music, Rádio OK, Rádio Olympic a Rádio Vysočina.

Kontaktní osoba pro další informace:

Tomáš Němčanský

Media Marketing Services s.r.o.

Koperníkova 6/794

120 00 Praha 2

Tel.: 224 409 232, 224 409 111

Fax: 224 409 191, 224 409 292

Email: nemcansky@mms.cz

http://www.mms.cz/

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.