MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Radio Projekt: MMS zpět na pozici nejsilnějšího mediazastupitelství

(05.11.10) Rádia zastupovaná společností MEDIA MARKETING SERVICES (MMS) si podle nejnovějších dat Radio Projektu připsala více než 170 tisíc týdenních posluchačů. Rádia zastupovaná společností MEDIA MARKETING SERVICES (MMS) si podle nejnovějších dat Radio Projektu připsala více než 170 tisíc týdenních posluchačů. To významně přispělo k tomu, že se MMS po několikaměsíčním výkyvu vrátila na pozici jedničky českého rozhlasového trhu s tržním podílem přesahujícím 40 procent (40,10 %). Celkový počet týdenních posluchačů rozhlasových stanic zastupovaných MMS dosáhl 4,77 milionu.

Ve sledovaném období (1. 4. – 30. 9. 2010) vzrostla poslechovost velké většiny rádií z portfolia MMS. Nejvýraznější nárůst ze všech sledovaných rádií zaznamenalo Rádio Blaník, které si připsalo 106 tisíc nových posluchačů. Navíc díky tomu, že do výsledků rodiny Blaník jsou tentokrát poprvé zahrnuty i výsledky Rádia OK, které se v daném období do rodiny Blaník začlenilo, dosahuje týdenní poslechovost Blaníku hodnoty 1,33 milionu. Díky tomu předstihl Blaník, který svým vysíláním pokrývá zhruba polovinu území republiky, i nejposlouchanější celoplošnou stanici Českého rozhlasu – Radiožurnál.

Ze stanic vlastněných holdingem Media Bohemia (do něhož patří i MMS) nejvíce rostly Hitrádio Orion, Hitrádio Magic a také rodina Rock Radií, která si připsala celkem 27 tisíc nových posluchačů. Rodina Fajn radií zaměřených na nejmladší posluchače zaznamenala silný nárůst poslechovosti zejména v Praze a v severních Čechách. Z rádií zastupovaných MMS, která Media Bohemia nevlastní, významně vzrostla poslechovost Country Rádiu, Rádiu Beat, stanicím Kiss Hády nebo Kiss Morava,

K posílení pozice MMS jako nejsilnějšího subjektu na českém rozhlasovém trhu přispělo také vyjasnění situace kolem Rádia Rubi, jehož výsledky v minulých výsledcích Radio Projektu figurovaly jak v celkových číslech MMS, tak v údajích za Regie Radio Music (RRM). Stávající výstupy z Radio Projektu již respektují skutečný stav věcí a Rádio Rubi řadí pouze do portfolia MMS.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.