No alternative

Pravidla realizaceOBECNÁ PRAVIDLA

Pro zdárnou realizaci je nutné potvrdit kampaň včetně její konečné podoby
nejpozději 14 pracovních dní před jejím  začátkem.

Dále je nutné dodat samotné podklady /soutěžní ceny, texty nebo natočené
spoty v elektronické podobě/ nejpozději 7 pracovních dní před jejím začátkem.
V opačném případě nezaručujeme, že kampaň proběhne v dohodnutém objemu
či obsahu.

Pokud nebude nejpozději do 14 dnů před realizací vznesena ze strany klienta
námitka proti formě jeho prezentace, tak jak je uvedena v nabídce, a nebude ze
strany klienta dodána doplňující informace o způsobu a formě jeho komunikace,
považujeme formu komunikace dle prezentace za schválenou a konečnou.

Textové kreativní zpracování (příklady textů spotů/ vstupů/ pořadů aj.) uváděné
v prezentaci je pracovní.

Nabídka je zpravidla orientační. Konečnou podobu nabídky – principu, počtu
rádií a celkové kalkulace je možné přesně potvrdit, jakmile se klient vyjádří
ke konceptu, potvrdí přesný timing a zašle své doplňující info.

Veškerá kreativní náplň kampaně je v režii vybraných rádií. Rádia budou
komunikovat ve stylu, na který jsou posluchači zvyklí a který očekávají.
Vše podléhá schválení jednotlivých programových ředitelů rádií.

V PŘÍPADĚ REALIZACE NAVRHUJEME KONÁNÍ PRODUKČNÍ SCHŮZKY VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN K DOLADĚNÍ VŠECH KREATIVNÍCH A PRODUKČNÍCH             ASPEKTŮ NABÍDKY.

KONEČNÁ PODOBA KOMUNIKACE A TEXTŮ VŽDY PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍCH OPERACÍ MMS!

 

SPONZORING SERVISNÍCH RUBRIK

Sponzoring servisní rubriky je celoplošný produkt. V případě realizace
na jednotlivých rádiích je nutné jej objednat postupně, vždy pouze na týden
dopředu a jen v případě, že o termín neprojeví zájem klient, který rezervuje
celoplošnou kampaň.

V případě celoplošného sponzoringu je 10sec klientský spot natáčen do
ticha nebo hudebního podkresu daného rádia.

Text 10sec klientského spotu nesmí obsahovat přímou souvislost se servisní
rubrikou – přináší, sponzoruje, partnerem je apod.

Text 10sec klientského spotu pro Expresradio a Classic FM musí obsahovat
formulaci schválenou právním oddělením MAFRA, a.s. (vysílají pouze zákonné
sponzorské vzkazy bez reklamního předělu, citace klienta – OBCHODNÍ NÁZEV
SPOLEČNOSTI).

10sec klientský spot na odpojené vysílání u rádií FM Plus-Dragon,FM-FM
Crystal, Orion SM-Orion OC a Valašsko, Blaník, Rock Rádia a Fajn musí mít
přesně 10sec.

 

SPONZORING ČASOMÍRY 

Rádio Petrov vysílá 10sec klientský spot ve 25. minutě dané hodiny, na první
pozici reklamního bloku.

10sec klientský spot pro všechna Fajn rádia je vždy natáčen staničním
hlasem do hudebního a zvukového podkresu daného rádia. Staniční hlas Fajn rádií
= Filip Švarc (popř. Jitka Moučková).

10sec klientský spot pro Radio City a všechna Rock rádia je vždy natáčen
staničním hlasem do ticha (City + Rock), nebo do hudebního a zvukového podkresu
daného rádia (Hitrádia) – délka přesně 10sec.

Na Radiu Samson lze využít 10sec klientský spot pouze bez zvukového a
hudebního podkresu.

Radio Blaník prakticky používá vlastní mediaplán – 1x 5-7, 1x 7-10, 1x
10-13, 1x 13-16

a 1x 16-18h. Nabídky jsou ovšem kalkulovány dle standardního mediaplánu
platného pro všechna rádia.

Expresradio a Classic FM používají rozdílný mediaplán – 2x 7-10, 1x
10-13, 1×13-16, 1x 16-18h. Nabídky jsou ovšem kalkulovány dle standardního
mediaplánu platného pro všechna rádia.

 

SPONZORING DOPRAVY

Na rádiích Kiss, Beat, Jizera a Country lze využít 10sec klientský spot
pouze bez zvukového a hudebního podkresu.

10sec klientský spot pro všechna Hitrádia je vždy natáčen do zvukového
podkresu daného rádia.

10sec klientský spot pro Radio City a všechna Rock rádia je vždy natáčen
staničním hlasem do ticha, nebo do hudebního a zvukového podkresu daného rádia.

 

SPONZORING POČASÍ

Všechna rádia sítě Kiss + Beat, Country, Blaník Jižní Morava, Oldies a
Petrov uvádějí v pořadu sezónní předpověď z horských a přímořských
letovisek (v létě moře, v zimě horská střediska, sněhové zpravodajství), stavy
řek, pylové, ozónové a smogové zpravodajství.

Na Radiu Relax, Oldies Radiu, rádiích Kiss, Beat, Jizera, Country a Samson
lze využít 10sec klientský spot pouze bez zvukového a hudebního podkresu.

10sec klientský spot pro všechna Fajn rádia je vždy natáčen staničním
hlasem do hudebního a zvukového podkresu daného rádia. Staniční hlas Fajn
rádií = Filip Švarc (popř. Jitka Moučková).

Fajn rádia mají klientský spot v délce 10sec umístěn vždy před
servisem.

10sec klientský spot pro všechna Hitrádia je vždy natáčen do zvukového
podkresu daného rádia.

10sec klientský spot pro Radio City a všechna Rock rádia je vždy
natáčen staničním hlasem do ticha, nebo do hudebního a zvukového podkresu
daného rádia.

Expresradio používá rozdílný mediaplán – 2x 7-10, 1x 10-13, 1×13-16, 1x
16-18h. Nabídky jsou ovšem kalkulovány dle standardního mediaplánu
platného pro všechna rádia.

Vysílací časy Rádia Petrov: 1x 6-7, 1x 8-9, 1x 12-13, 1x 14-15, 1x 16-17h.
Nabídky jsou ovšem kalkulovány dle standardního mediaplánu platného pro všechna
rádia.

 

SAMOSTATNÝ POŘAD / ROZHOVOR

Rádia umisťují samostatný pořad/rozhovor samostatně v programu rádia.

Radio City vysílá samostatný pořad/rozhovor na 1. pozici v reklamním bloku.

Expresradio a Classic FM, všechna Rádia Blaník, Petrov a Radio Oldies vysílají
samostatný pořad/rozhovor na 1. pozici v reklamním bloku.

Fajn rádia a Rock rádia mají samostatný pořad/rozhovor umístěn před celou
hodinou

v samostatném rekl. bloku 59. min. Pokud tento blok již obsahuje jiné
spoty, bude přerušen DJ talkem, anoncí nebo rekl. předělem. Poté se odbaví
samostatný pořad/rozhovor pro MMS.

Hitrádia vysílají samostatný pořad/rozhovor samostatně na konci hodiny
po teasingu dopravy v 58min. V ranním vysílání (6-9h) je pouze sponzoring
daypartu 2x do hod. 20.min a 50.min hned po rekl. bloku. Pro samostatný
pořad/rozhovor Hitrádia rezervují pro MMS 5 časů denně (9-18h, po-pá, každá
lichá hodina).

V případě vybookování samostaného reklamního bloku pro samostatný
pořad/rozhovor, může rádio umístit samostatný pořad/rozhovor na 1. pozici v
reklamním bloku.

 

SOUTĚŽ

Anonce na soutěž je vždy natáčena dle pravidel jednotlivých
rozhlasových stanic, staničním hlasem do hudebního a zvukového podkresu
daného rádia. Minimální délka soutěžního kola cca je 60sec.

Soutěžní mechaniky (včetně soutěžních otázek a odpovědí) je nutno
nejdříve schválit programovým ředitelem rádií – cílem je zábavný koncept pro
posluchače.

V rámci soutěže je vždy komunikováno, že soutěž realizuje klient a rádio.
Rádio je vždy partnerem.

Anonce na soutěž pro všechna Fajn rádia a Hitrádia je vždy natáčena
staničním hlasem do hudebního a zvukového podkresu daného rádia. Staniční hlas
Fajn rádií = Filip Švarc, staniční hlas Hitrádií = Jan Šťastný.

U rádií se spojeným vysíláním (Fajn rádio, Hey, Blaník, Rock, Orion, FM) lze
on-air soutěžní principy realizovat pouze u soutěží na všech okruzích.

U rádií se spojeným vysíláním lze po dohodě realizovat soutěž na omezeném
počtu okruhů ve formě off-air soutěžního principu /soutěžní otázka na webu
rádia/ s on-air podporou anoncemi na vybraných okruzích. V tomto
případě lze v anoncích uvádět sestřih s výhercem.

Radio City preferuje natočení 10sec klientských spotů staničním hlasem.

Expresradio a Classic FM realizují časovou osu soutěže takto: VYHLÁŠENÍ
OTÁZKY – 10SEC KLIENTSKÝ SPOT A DALŠÍ PROGRAM RÁDIA. V rámci soutěžního kola
není realizován vstup s výhercem.

Text 10sec klientského spotu pro Expresradio a Classic FM musí
obsahovat formulaci schválenou právním oddělením MAFRA, a.s. (vysílají pouze
zákonné sponzorské vzkazy bez reklamního předělu, citace klienta – OBCHODNÍ
NÁZEV SPOLEČNOSTI).

Soutěžní ceny musejí být dodány 4 pracovní dny před začátkem soutěže na
adresu: MEDIA MARKETING SERVICES, Koperníkova 6, Praha 2, 120 00.
S ohledem na povahu výher mohou být místem dodání přímo jednotlivá rádia.

Pokud ceny nebudou dodány v uvedeném termínu, nebude možné soutěž odvysílat v požadovaném termínu.

KONEČNÁ PODOBA TEXTŮ, OTÁZEK A SLOŽENÍ SOUTĚŽNÍCH CEN VŽDY PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍCH OPERACÍ MMS A PROGRAMOVÝCH ŘEDITELŮ VYBRANÝCH RÁDIÍ!

 

STREET-CALL PROMOTION

U Fajn rádií a u Rádia Blaník bude vstup předtočen  s denním
předstihem, jinak jej nelze odbavit tak, aby byl vysílán pouze
v konkrétním regionu.

Anonce na SCP pro všechna Fajn rádia a Hitrádia je vždy natáčena staničním
hlasem

do hudebního a zvukového podkresu daného rádia. Staniční hlas Fajn rádií =
Filip Švarc, staniční hlas Hitrádií = Jan Šťastný. Fajn rádio má k
dispozici 2 hlídky. Hitrádio má k dispozici celkem 8 hlídek.

MMS nesmí nabízet a prodávat v jednom regionu Street-Call Promotion
na rádiích, která pokrývají stejné území, na kterém si vzájemně konkurují.

 

REPORTÉRSKÉ VSTUPY

V případě Fajn rádií musejí být reportérské vstupy předtočeny s denním
předstihem, jinak je nelze odvysílat ve vybraném regionu.

Pro reportérské vstupy i vstupy ze SCP jsou celkem 3 vysílací časy
během dne mezi 9.00 – 18.00 hod; vstup nesmí být častěji než 1x za hodinu.